KURS KAPILAROSKOPII

KURS KAPILAROSKOPII 

Aktualne rekomendacje do badania kapilaroskopowego w chorobach reumatycznych 

Sekcja Badań Obrazowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 

Termin kursu: Piątek 22 kwietnia 2022 roku w godzinach 8.30–12.00

Miejsce: Nasz Lekarz Przychodnie Medyczne, ul. Stefana Batorego 18–22, Toruń

  
Rejestracja: Decyzję o skierowaniu na kurs podejmą Przewodniczący Oddziałów PTR w Polsce: 1–2 miejsca na każdy Oddział.

 

PROGRAM KURSU

 08.30–08.40 

Otwarcie kursu

prof. dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska,
prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka

 08.40–09.10

Technika i metodologia badania kapilarokopowego

lek. Magdalena Banaszek-Mućka

 09.10–09.40

Badanie kapilaroskopowe — ocena jakościowa

prof. dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska 

 09.40–10.05

Znaczenie badania kapilaroskopowego w diagnostyce objawu Raynauda

dr. n. med. Ewa Morgiel

10.05–10.35

Znaczenie badania kapilaroskopowego w diagnostyce twardziny układowej

dr hab. n. med. Ewa Wielosz, prof. UM

10.35–11.00

Badanie kapilaroskopowe w chorobach reumatycznych

lek. Agnieszka Kęsiak

11.00–12.00

Zajęcia praktyczne 

lek. Magdalena Banaszek-Mućka,
lek. Agnieszka Kęsiak,
dr. n. med. Ewa Morgiel,
prof. dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska,
dr hab. n. med. Ewa Wielosz, prof. UM

 

Kurs realizowany przy wsparciu firmy Roche Polska.

 

Roche

Copyrights © 2022 Via Medica