Program

Pobierz jako PDF

Enthesitis et Pneumonitis

Sala konferencyjna
11:00
Rejestracja uczestników
12:0012:45
Lunch
45 min
12:4514:40
Sesja I. Diagnostyka ultrasonograficzna Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska, dr n. med. Małgorzata Serafin-Król
115 min

12:45 - 13:00

Rola USG narządu ruchu w diagnostyce wczesnego łuszczycowego zapalenia stawów
(ocena enthesitis, dactylitis)
dr n. med. Renata Sokolik

13:00 - 13:15

Enthesitis i inne zmiany patologiczne przyczepów ścięgnistych u dzieci dr n. med. Tomasz Madej

13:15 - 13:30

Enteza czynnościowa w łuszczycowym zapaleniu stawów dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz

13:30 - 13:45

Nowe techniki oceny przepływu naczyniowego w enthesitis dr n. med. Małgorzata Serafin-Król

13:45 - 14:00

Zmiany zapalne w USG klatki piersiowej dr n. med. Jacek Fliciński

14:00 - 14:15

Diagnostyka ultrasonograficzna zapaleń płuc              dr hab. n. med. Natalia Buda, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zdrojewski

14:15 - 14:30

Zastosowanie ultrasonografii do oceny aktywności choroby u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonych inhibitorami kinaz janusowych dr n. med. Maciej Lewicki, prof. dr hab. n. med. Przemysław Kotyla

14:30 - 14:40

Dyskusja
14:4014:50
Przerwa na kawę 10 min
14:5015:50
Uroczyste otwarcie Konferencji
60 min

14:50 - 15:00

Powitanie Uczestników prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

15:00 - 15:30

Wystąpienia zaproszonych Gości

15:30 - 15:50

Wykład inauguracyjny: Od genu do portretu, czyli o współczesnych badaniach predykcyjnych prof. dr hab. n. med. Tomasz Grzybowski
15:5016:45
Sesja II. Radiologia klasyczna i tomografia komputerowa Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Przemysław Kotyla, prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
55 min

15:50 - 16:05

Ręka reumatoidalna w obrazach DECT — nowe perspektywy diagnostyczne? dr n. o zdr. Paweł Żuchowski, lek. Przemysław Gorgolewski

16:05 - 16:20

Diagnostyka różnicowa — zmiany płucne w przebiegu COVID-19 i chorób układowych tkanki łącznej dr n. med. Marta Dura

16:20 - 16:35

Obrazy zajęcia układu oddechowego w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej prof. dr hab. n. med. Przemysław Kotyla

16:35 - 16:45

Dyskusja
16:4517:30
Sesja III. Sesja Platynowego Sponsora — firmy AbbVie
„Rinvolucja” w reumatologii

 
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
45 min

16:45 - 16:55

„Rinvolucja” w reumatologii — jeden lek, trzy wskazania prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka

16:55 - 17:02

Przypadek pacjenta z RZS leczonego lekiem Rinvoq lek. Agnieszka Kęsiak

17:02 - 17:09

Przypadek pacjenta z ŁZS leczonego lekiem Rinvoq dr n. med. Piotr Krawiec

17:09 - 17:16

Przypadek pacjenta z ZZSK leczonego lekiem Rinvoq dr n. med. Anita Tokarczyk-Knapik

17:16 - 17:25

Obserwacje na większej populacji pacjentów — pierwsze polskie RWE dla leku Rinvoq
 
prof. KAAFM, dr hab. n. med. Bogdan Batko

17:25 - 17:30

Dyskusja
17:3017:40
Przerwa na kawę 10 min
17:4018:25
Sesja IV. Sesja sponsorowana firmy Novartis
Nowoczesne leczenie spondyloartropatii zapalnych
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka, dr hab. n. med. Dorota Sikorska
45 min

17:40 - 17:55

Łuszczycowe zapalenie stawów — kompleksowe podejście do diagnostyki i leczenia prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

17:55 - 18:10

Rezonans magnetyczny w ocenie skuteczności leczenia biologicznego w SpA lek. Rafał Wojciechowski

18:10 - 18:25

Spondyloartropatie — od zapalenia przyczepów ścięgnistych do progresji zmian strukturalnych. Dlaczego warto leczyć wcześnie? prof. UJ dr hab. n. med. Mariusz Korkosz
18:2519:35
Sesja V. Rezonans magnetyczny Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz, lek. Rafał Wojciechowski, prof. UJ, dr hab. n. med. Wadim Wojciechowski
70 min

18:25 - 18:40

Nowe kryteria sacroiliitis swoistego dla SpA w rezonansie magnetycznym stawów krzyżowo-biodrowych. lek. Rafał Wojciechowski

18:40 - 18:55

Wykład pod patronatem firmy Pfizer
Tofacytynib w leczeniu radiograficznej postaci SpA — rola rezonansu magnetycznego w monitorowaniu terapii
 
dr n. med. Marcin Stajszczyk

18:55 - 19:10

Zastosowanie badania rezonansu magnetycznego całego ciała w diagnostyce idiopatycznych miopatii zapalnych dr n. med. Agnieszka Bianek-Bodzak

19:10 - 19:25

Sztuczna inteligencja w chorobach reumatycznych. Jak to działa i jakie są możliwości rozwoju? prof. UJ, dr hab. n. med. Wadim Wojciechowski

19:25 - 19:35

Dyskusja
Sala konferencyjna
08:4509:45
Sesja VI. Diagnostyka i leczenie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) oraz Pneumonitis w chorobach reumatycznych u dzieci Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska, prof. KAAFM dr hab. n. med. Zbigniew Żuber
60 min

08:45 - 09:00

Obwodowa postać spondyloartropatii młodzieńczych — aktualne zasady postępowania prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska

09:00 - 09:15

Klasyfikacja, diagnostyka i leczenie postaci osiowej SpA w pediatrii prof. KAAFM dr hab. n. med. Zbigniew Żuber

09:15 - 09:30

Pneumonitis w chorobach reumatycznych wieku rozwojowego prof. dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

09:30 - 09:45

Dyskusja
09:4510:55
Sesja VII pod patronatem firmy AbbVie
Kapilaroskopia
Przewodniczące: prof. dr hab. n. med. Anna Kuryliszyn-Moskal, prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka, prof. UM dr hab. n. med. Ewa Wielosz
70 min

09:45 - 09:55

Badanie kapilaroskopowe. Nowe wyzwanie w diagnostyce zaburzeń mikrokrążenia w pandemii COVID-19 prof. dr hab. n. med. Anna Kuryliszyn-Moskal

09:55 - 10:05

Rola kapilaroskopii w ocenie aktywności i monitorowaniu przebiegu twardziny układowej prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka

10:05 - 10:15

Praktyczne algorytmy w badaniu kapilaroskopowym prof. dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

10:15 - 10:25

Przydatność kapilaroskopii w chorobach „spektrum twardziny” na podstawie obserwacji własnych prof. UM dr hab. n. med. Ewa Wielosz

10:25 - 10:35

Badanie kapilaroskopowe w reumatoidalnym zapaleniu stawów lek. Agnieszka Kęsiak

10:35 - 10:45

Kapilaroskopia w Zespole Sjögrena – czy wiemy coś nowego? lek. Magdalena Banaszek-Mućka

10:45 - 10:55

Dyskusja
10:5511:05
Przerwa na kawę 10 min
11:0511:25
Sesja VIII pod patronatem firmy Sandoz
Badanie ultrasonograficzne aparatu paznokciowego w łuszczycy i łuszczycowym zapaleniu stawów
dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk
20 min
11:2512:20
Sesja IX. Leczenie chorób zapalnych stawów i układowych chorób tkanki łącznej w przebiegu pandemii COVID-19 Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz, prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland
55 min

11:25 - 11:40

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i innych układowych chorób tkanki łącznej w czasach infekcji COVID-19 prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

11:40 - 11:55

Leczenie SpA w przebiegu pandemii COVID-19 dr hab. n. med. Dorota Sikorska

11:55 - 12:10

Szczepienia przeciwko COVID-19 a leczenie chorób reumatycznych prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz

12:10 - 12:20

Dyskusja
12:2012:45
Sesja X pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim
Opieka skoordynowana w leczeniu choroby śródmiąższowej płuc
Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka
25 min

12:20 - 12:30

Spojrzenie reumatologa dr n. med. Katarzyna Romanowska-Próchnicka

12:30 - 12:40

Punkt widzenia pulmonologa dr hab. n. med. Barbara Kuźnar-Kamińska

12:40 - 12:45

Dyskusja
12:4512:55
Przerwa na kawę 10 min
12:5513:25
Sesja XI pod patronatem firmy Lilly

 
30 min

12:55 - 13:10

Ocena skuteczności leczenia iksekizumabem w spondyloartropatiach na podstawie wyników badań klinicznych z zastosowaniem badań obrazowych prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka

13:10 - 13:25

Baricytynib w reumatoidalnym zapaleniu stawów — ocena skuteczności leczenia na podstawie oceny klinicznej i diagnostyki obrazowej prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
13:2515:11
Sesja XII. Diagnostyka i monitorowanie leczenia LMPCH w reumatoidalnym zapaleniu stawów, SpA i osteoporozie Przewodniczący: prof. KAAFM, dr hab. n. med. Bogdan Batko, prof. dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak
106 min

13:25 - 13:40

Wykład pod patronatem firmy Amgen
Badania obrazowe w ocenie ryzyka złamań osteoporotycznych
dr n. med. Przemysław Borowy

13:40 - 13:55

Terapia reumatoidalnego zapalenia stawów i łuszczycowego zapalenia stawów klasycznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby w dobie pandemii COVID-19 prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

13:55 - 14:10

Wykład pod patronatem firmy Sun-Farm
Monitorowanie osteoporozy
dr n. med. Maria Rell-Bakalarska

14:10 - 14:25

Wykład pod patronatem firmy UCB
W jaki sposób płeć determinuje diagnostykę i leczenie spondyloartropatii zapalnych — szczególne miejsce certolizumabu pegol
 
prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka

14:25 - 14:40

Wykład pod patronatem firmy Accord Healthcare
Metotreksat w koncepcji T2T i w przygotowaniu do leczenia biologicznego
prof. dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak

14:40 - 14:55

Wykład sponsorowany przez firmę MSD
Golimumab w leczeniu pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa i chorobami współistniejącymi — od rozpoznania do leczenia
 
dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz

14:55 - 15:11

Dyskusja
15:1115:15
Zakończenie konferencji prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska
4 min
15:1516:00
Lunch
45 min
Copyrights © 2022 Via Medica