Program pozamerytoryczny

Piątek, 22 kwietnia 2022 roku

19:50                     Seans w Planetarium*
20:45                     Uroczysta kolacja — udział dodatkowo płatny

Wydarzenia niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE; nie jest częścią programu naukowego.
Seans w Planetarium finansowany jest ze środków własnych Organizatora.

*Liczba miejsc ograniczona — decyduje kolejność zgłoszeń

 

Copyrights © 2022 Via Medica