Sala konferencyjna
15:3015:35
Powitanie uczestników prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska
5 min
15:3515:50
Wykład inauguracyjny
Entezopatia  problemy diagnostyczne
dr n. med. Małgorzata Serafin-Król
15 min
15:5016:40
Sesja I. Obrazowanie synovitis w reumatoidalnym zapaleniu stawów i spondyloartropatii Moderator: prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
50 min

15:50 - 16:00

Wykrywanie zmian zapalnych w narządzie ruchu w badaniu USG — na co uważać? dr n. med. Tomasz Madej

16:00 - 16:10

Ultrasonograficzna ocena synovitis w  reumatoidalnym zapaleniu stawów i łuszczycowym zapaleniu stawów dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz

16:10 - 16:20

Ultrasonograficzna ocena synovitsis w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa dr n. med. Jacek Fliciński

16:20 - 16:30

Ocena synovitis w badaniu rezonansu magnetycznego dr n. med. Marta Dura

16:30 - 16:40

Dyskusja
16:4016:45
Przerwa 5 min
16:4517:35
Sesja II. Obrazowanie w entesitis Moderator: prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland
50 min

16:45 - 16:55

Ilościowa ocena przepływów naczyniowych w badaniu USG w zapaleniu przyczepu ścięgnistego lek. Piotr Geisler, płk. dr n. med. Artur Bachta

16:55 - 17:05

Ultrasonograficzna ocena zapalenia ścięgna i kaletki maziowej Achillesa — przypadki kliniczne prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka

17:05 - 17:15

Ultrasonograficzna ocena entesitis w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa dr n. med. Renata Sokolik

17:15 - 17:25

Ocena entesitis w rezonansie magnetycznym dr n. med. Maciej Lewicki

17:25 - 17:35

Dyskusja
17:3517:40
Przerwa 5 min
17:4018:05
Sesja III. Sesja sponsorowana firmy Amgen
25 min
Sponsor: Amgen

17:40 - 17:50

Densytometria, metoda DXA w praktyce lekarza reumatologa prof. UMP, dr hab. n. med. Piotr Leszczyński

17:50 - 18:00

Leczenie osteoporozy w dobie pandemii COVID-19 dr n. med. Katarzyna Pawlak-Buś

18:00 - 18:05

Dyskusja
18:0518:10
Przerwa 5 min
18:1019:10
Sesja IV. Sesja pod patronatem firmy Novartis
Nowoczesna diagnostyka i leczenie w spondyloartropatii
Moderator: prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
60 min
Sponsor: Novartis

18:10 - 18:20

Diagnostyka i monitorowanie leczenia spondyloartropatii przy użyciu
rezonansu magnetycznego
lek. Rafał Wojciechowski

18:20 - 18:30

Praktyczne aspekty prowadzenia chorych na osiowe spondyloartropatie
zapalne nieradiologiczne
prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

18:30 - 18:40

Znaczenie badań obrazowych w diagnostyce młodzieńczych
spondyloartropatii zapalnych
prof. KAAFM dr hab. n. med. Zbigniew Żuber

18:40 - 18:50

Aktualne rekomendacje w leczeniu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

18:50 - 19:00

Aktualne rekomendacje w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka

19:00 - 19:10

Dyskusja
19:1019:15
Przerwa 5 min
19:1519:55
Sesja V. Obrazowanie dactylitis w chorobach reumatycznych Moderator: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
40 min

19:15 - 19:25

Ultrasonograficzna ocena entesistis i dacytlitis w łuszczycowym zapaleniu stawów dr n. med. Renata Sokolik

19:25 - 19:35

Ocena rezonansu magnetycznego w dactylitis prof. UJ, dr hab. n. med. Wadim Wojciechowski

19:35 - 19:45

Leczenie postaci obwodowej spondyloartropatii w pediatrii

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska

19:45 - 19:55

Dyskusja
19:5520:05
Podsumowanie pierwszego dnia konferencji prof. dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska, prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
10 min
Sala konferencyjna
09:0010:15
Sesja VI. Kapilaroskopowa ocena mikrokrążenia w chorobach reumatycznych Moderator: prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka
75 min

09:00 - 09:10

Znaczenie badania kapilaroskopowego w monitorowaniu twardziny układowej prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka

09:10 - 09:20

Zmiany mikrokrążenia w toczniu rumieniowatym układowym

prof. dr hab. n. med. Anna Kuryliszyn-Moskal

09:20 - 09:30

Ocena mikrokrążenia w chorach reumatycznych u dzieci — nowe doniesienia i aktualne rekomendacje prof. dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska

09:30 - 09:40

Badanie kapilaroskopowe w zapaleniu skórno-mięśniowym i wielomięśniowym prof. UM dr hab. n. med. Ewa Wielosz

09:40 - 09:50

Zmiany mikrokrążenia w innych chorobach spektrum twardziny

lek. Magdalena Banaszek-Mućka
Sponsor: Boehringer Ingelheim

09:50 - 10:05

Wykład pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim
Śródmiąższowa choroba płuc w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej okiem reumatologa
prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka

10:05 - 10:15

Dyskusja
10:1510:20
Przerwa 5 min
10:2010:35
Wykład
15 min

10:20 - 10:30

Monitorowanie leczenia biologicznego u pacjentów stosujących metotreksat prof. dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak

10:30 - 10:35

Dyskusja
10:3510:50
Sesja VII. Sesja sponsorowana firmy Abbvie
Rinvoq — nowy inhibitor JAK w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów — wpływ na progresję radiologiczną i remisję choroby
prof. dr hab. n. med. Jerzy Świerkot
15 min
Sponsor: AbbVie
10:5010:55
Przerwa 5 min
10:5511:35
Sesja VIII. Sesja pod patronatem firmy Roche
Spersonalizowane leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów — nadzieje i wyzwania roku 2020
Moderator: prof. KAAFM, dr hab. n. med. Bogdan Batko
40 min
Sponsor: Roche

10:55 - 11:10

Czy pacjent z reumatoidalnym zapaleniem stawów jest bardziej narażony na zakażenie wirusem SARS-CoV-2? prof. UMP, dr hab. n. med. Piotr Leszczyński

11:10 - 11:35

Rzadko diagnozowane choroby współistniejące z reumatoidalnym zapaleniem stawów dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk, prof. KAAFM, dr hab. n. med. Bogdan Batko
11:3511:50
Sesja IX. W jaki sposób diagnostyka obrazowa może pomóc w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów? prof. dr hab. n. med. Przemysław Kotyla
15 min
11:5011:55
Przerwa 5 min
11:5512:45
Sesja X. Monitorowanie leczenia klasycznymi i biologicznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby w chorobach reumatycznych Moderator: prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz
50 min

11:55 - 12:05

Ultrasonograficzna ocena vasculitis dr n. med. Aleksandra Juszkiewicz

12:05 - 12:15

Diagnostyka, leczenie i monitorowanie olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

12:15 - 12:25

Bezpieczeństwo terapii biologicznych po 15 latach prof. dr hab. n. med. Jerzy Świerkot

12:25 - 12:35

Ilościowa ocena zmian strukturalnych wątroby w badaniu USG u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów przewlekle leczonych metotreksatem lek. Mateusz Machura, płk. dr n. med. Artur Bachta

12:35 - 12:45

Dyskusja
12:4512:50
Przerwa 5 min
12:5013:05
Sesja XI. Sesja sponsorowana firmy Eli Lilly
Nowe możliwości leczenia łuszczycowego zapalenia stawów — radiologiczne i kliniczne kryteria odpowiedzi na leczenie iksekizumabem
prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka
15 min
Sponsor: Lilly logo
13:0513:40
Sesja XII. Sesja pod patronatem firmy MSD
35 min
Sponsor: MSD

13:05 - 13:25

Wrodzona łamliwość kości — aspekty kliniczne i patofizjologiczne prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz

13:25 - 13:40

Dyskusja
13:4013:45
Przerwa 5 min
13:4514:15
Sesja XIII. Monitorowanie leczenia biologicznego w spondyloartropatiach Moderator: prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
30 min

13:45 - 13:55

Monitorowanie leczenia biologicznego w łuszczycowym zapaleniu stawów dr hab. n. med. Dorota Sikorska

13:55 - 14:05

Monitorowanie leczenia biologicznego w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak

14:05 - 14:15

Dyskusja
14:15
Zakończenie konferencji prof. dr hab. n. med. Sławomir Jeka, prof. dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska
Copyrights © 2022 Via Medica