Opłaty

Opłata promocyjna do 29 lutego 2024 roku — 300 zł
Opłata podstawowa od 1 marca 2024 roku — 400 zł
Opłata promocyjna dla rezydentów do 29 lutego 2024 roku — 150 zł
Opłata podstawowa dla rezydentów od 1 marca 2024 roku — 200 zł

Opłata dla studentów — pierwsze 50 osób — 0 zł* —  pula wyczerpana
*po wyczerpaniu puli opłata jak w przypadku rezydentów

Udział w kolacji 19 kwietnia 2024 roku — 300 zł**

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy:

  • udział w sesjach naukowych i edukacyjnych,
  • materiały konferencyjne,
  • wstęp na wystawę firm farmaceutycznych,
  • poczęstunek podczas przerw,
  • lunch.

**Udział w kolacji nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE oraz nie jest częścią programu naukowego.

Przed uiszczeniem opłaty należy zarejestrować się za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę REJESTRACJA.

Uprzejmie informujemy, iż podczas konferencji nie będzie możliwe wnoszenie opłat.

 

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji***:

Pisemną rezygnację z uczestnictwa w konferencji należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: diagnostyka@viamedica.pl

W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 
***Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)

 

 

Copyrights © 2024 Via Medica