Warsztaty HRCT

Warsztaty interpretacji obrazu HRCT w diagnostyce chorób przebiegających z włóknieniem płuc

Termin kursu: piątek 19.04.2024

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA. BRAK WOLNYCH MIEJSC.

8:20–8:30 Powitanie i wprowadzenie do tematyki Warsztatów

8:30–9:15 Wprowadzenie do interpretacji obrazów HRCT w chorobach śródmiąższowych płuc

Dr n. med. Jacek Wakuliński

9:15–9:35 Choroby śródmiąższowe płuc przebiegające z postępującym włóknieniem – wprowadzenie do warsztatów

Dr n. med. Małgorzata Sobiecka

9:35–12:20 Część Warsztatowa:

A) Ocena i interpretacja obrazu HRCT na podstawie przypadków

Dr n. med. Małgorzata Sobiecka, Dr n. med. Jacek Wakuliński

B) Obraz kliniczny i diagnostyka różnicowa

Dr n. med. Małgorzata Sobiecka

12:20–12.30 Podsumowanie i zakończenie Warsztatów

 

BI logo.png

Copyrights © 2024 Via Medica